Działania Kancelarii doprowadziły do uchylenia środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w funkcji członka zarządu wobec Wiceprezesa PSM. Na wniosek obrońcy Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto stwierdził, że przymusowe doprowadzenie zastosowane wobec członka zarządu PSM było z kolei działaniem bezzasadnym.