Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o kolejnym sukcesie Kancelarii i naszego Klienta w procesie przeciwko Galerii Handlowej.  Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok oddalający powództwo przeciwko Mocodawcy Kancelarii i uznał, że ten miał prawo do wypowiedzenia wcześniej umowy najmu ze względu na wady lokalu, które stwarzały realne zagrożenie dla życia i zdrowia najemcy oraz zatrudnionych przez niego pracowników.

W ocenie Sądu zarówno I, jak i II instancji żądanie Galerii Handlowej było bezzasadne i nie zasługiwało na uwzględnienie.

Jednocześnie dziękujemy naszym Klientom za obdarzenie nas zaufaniem.  Cieszymy się, że możemy się przyczyniać do realnej poprawy sytuacji prawnej najemców Galerii Handlowych.