Kancelaria podjęła współpracę i wspiera merytorycznie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Obrony Najemców Galerii Handlowych www.oson.info.pl