Bartosz JóźwiakRadca prawny

Bartosz Jóźwiak

Radca Prawny

Radca prawny specjalizujący się w obsłudze prawnej podmiotów kreatywnych i innowacyjnych. W swojej praktyce skupia się na kwestiach prawnych związanych przede wszystkim z prawem własności przemysłowej, prawem autorskim, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawną ochroną konkurencji i konsumentów.
Autor wielu publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej.

Współpraca z przedsiębiorcami z branży nowych technologii, z twórcami, wynalazcami, designerami czy informatykami pozwoliła niejednokrotnie uczestniczyć mu w bezprecedensowych projektach,

wymagających wyjścia poza sztywne ramy prawniczego myślenia, otwarcia na aspekty artystyczne czy technologiczne, których zrozumienie jest kluczem do konstruowania sprawnych ram prawnych tego typu rozwiązań.
Każdy z tego typu projektów jest dla niego wyzwaniem, do którego podchodzi z największym zaangażowaniem i otwarciem.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był stypendystą na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Genui (Włochy).

Specjalizacja

  • Prawo autorskie
  • Spory o wartość intelektualną
  • Współpraca ze środowiskami artystycznymi
  • Wsparcie prawne start up’ów
  • Konstrukcje prawne zespołów R&D
  • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
  • Prawo gospodarcze
Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był stypendystą na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Genui (Włochy).

Doświadczenie

Wieloletnia praktyka w obsłudze podmiotów innowacyjnych i start up’ów. Współpraca ze znanymi i renomowanymi markami z dziedziny informatyki i wzornictwa przemysłowego.

Kontakt

Radca Prawny Bartosz Jóźwiak