Filip ZiembaAsystent

Filip Ziemba

Asystent

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W zakresie jego zainteresowań leżą zagadnienia związane z szeroko pojętym prawem cywilnym, w szczególności z prawem nieruchomości, spółek handlowych oraz postępowaniem cywilnym, z naciskiem na prowadzenie sporów gospodarczych.

Kontakt