Jolanta Henclewskaprawnik

Jolanta Henclewska

prawnik

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka pracy magisterskiej pod tytułem „Skutki majątkowe orzeczenia separacji”. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i cywilnym. Posługuje się językiem angielskim. Zna język niemiecki.

Kontakt