Karol Szadkowskiadwokat

Karol Szadkowski

Adwokat

Adwokat, od 2010 r. członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa bankowego. Obecnie doktorant w katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest doświadczonym dydaktykiem i wykładowcą akademickim. Wielokrotnie prowadził szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa umów gospodarczych i zabezpieczeń wierzytelności.
Posiada wieloletnią praktykę  w obsłudze klientów korporacyjnych zdobytą w jednej z największych Wielkopolskich kancelarii prawnych. Zajmował się obsługą spółek notowanych na GPW oraz doradztwem transakcyjnym. Specjalizuje się w prowadzeniu sądowych sporów cywilnych i gospodarczych, prawie spółek oraz doradztwie transakcyjnym.

Specjalizacja

  • prawo bankowe
  • doradztwo transakcyjne
  • prawo spółek
  • prawo rynków kapitałowych
  • prawo gospodarcze
  • obrót nieruchomościami
  • prawo własności intelektualnej

Kontakt