Krzysztof SychRzecznik Patentowy

Krzysztof Sych

Rzecznik Patentowy

Rzecznik Patentowy. Prowadzi Kancelarię Rzecznika Patentowego w Gnieźnie.

Bierze udział w sprawach dotyczących szeroko rozumianej własności przemysłowej obejmującej patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, oznaczenia pochodzenia. Swoim doświadczeniem wspiera Kancelarię w procesach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Kontakt