Maria RzechułaAsystentka

Maria Rzechuła

Asystentka

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzystka w Katedrze Prawa Cywilnego. Interesuje się prawem cywilnym, w szczególności prawem rzeczowym. Posługuje się językiem angielskim, zna język niemiecki.

Kontakt