Miłosz MatysiakAplikant Adwokacki

Miłosz Matysiak

Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor pracy magisterskiej pt. „Kara śmierci w Polsce od XX – lecia międzywojennego do współczesności”. Praktykę zawodową zdobywał współpracując z renomowanymi kancelariami z terenu Wielkopolski, zajmując się m.in. sprawami z zakresu dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym także w sprawach międzynarodowych. Włada biegle językiem angielskim.

Specjalizacja:

  • prawo ubezpieczeniowe
  • prawo ochrony konkurencji i konsumentów
  • prawa karne
  • obsługa prawna cudzoziemców

Kontakt