Piotr ŻebiałowiczRadca prawny

Piotr Żebiałowicz

RADCA PRAWNY

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posiada doświadczenie w obsłudze klientów korporacyjnych, łącząc praktykę procesową z kompetencjami dotyczącymi doradztwa, projektowania i opiniowania prawnych aspektów działalności przedsiębiorstw. Doradza i opiniuje w szczególności w zakresie wdrożeń i obrotu oprogramowaniem, klasycznej twórczości, sporządzania i egzekwowania kontraktów gospodarczych i ogólnych warunków umów oraz zakazów konkurencji. Zajmuje się również prawem konsumenckim.

Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską zatytułowaną „Ograniczenia swobody umów w umowach licencyjnych i umowach przenoszących autorskie prawa majątkowe”.

Specjalizacja:

  • prawo własności intelektualnej
  • prawo nowych technologii
  • prawo umów gospodarczych
  • prawo handlowe

Kontakt