Obsługa prawna w zakresie prawa cywilnego

Prowadzimy sprawy kompleksowo – poczynając od negocjacji umów, ich sporządzania i opiniowania, poprzez prowadzenie negocjacji przedprocesowych oraz postępowań sądowych, a także reprezentację w toku egzekucji. Kładziemy nacisk na efektywność, szybkość i opłacalność postępowań, w czym pomaga nam bogate i wieloletnie doświadczenie członków Zespołu.

Zespół Kancelarii posiada doświadczenie w sprawach odszkodowawczych, w sprawach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań oraz odpowiedzialności majątkowej członka zarządu za zobowiązania niewypłacalnej spółki. Dostosowujemy zakres świadczonej obsługi prawnej do indywidualnych potrzeb Klientów.

Co oferujemy?

Indywidualnie dobrana strategia procesowa

Pomagamy ocenić ryzyko związane ze sporem i opracowujemy strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do potrzeb Klienta.

Pomagamy realnie ocenić sytuację

Opracowujemy rzetelną ocenę sytuacji prawnej Klienta, która następnie stanowi punkt wyjścia do dalszych działań w sprawie.

Szukamy optymalnych rozwiązań prawnych

Pomagamy Klientowi zrozumieć szerszy aspekt sporu i radzimy jak unikać podobnych zagrożeń w przyszłości.

Nasze usługi

 • proces sądowy
 • reprezentacja na etapie przedprocesowym
 • konstruowanie i opiniowanie umów w obrocie prywatnym i handlowym
 • sporządzanie opinii prawnych oraz informacji prawnych
 • ochrona dóbr osobistych
 • dochodzenie roszczeń związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą zakładów ubezpieczeń
 • procesy sądowe związane z obrotem nieruchomościami
 • prawo spadkowe
 • prawo rodzinne
 • prawo autorskie
 • prawo konsumenta

Twoje sprawy potoczą się we właściwym kierunku.