PRAWO KARNE ORAZ KARNE-GOSPODARCZE

Świadczymy usługi w zakresie reprezentacji osób fizycznych i prawnych w postępowaniu karnym, zarówno po stronie obrony, jak i oskarżenia. W ramach tej specjalizacji prowadzimy analizy przedprocesowe oraz oceniamy stopień ryzyka związanego z przyjęciem danego modelu obrony czy zastępstwa po stronie oskarżycielskiej.

W dotychczasowej działalności wyspecjalizowaliśmy się w dziedzinie prawa karnego-gospodarczego.

Jako prawnicy znający realia życia gospodarczego wiemy, że osoby piastujące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Zazwyczaj jest to odpowiedzialność biznesowa, jednakże proces decyzyjny coraz częściej spotyka się z krytyczną oceną organów ścigania, które coraz baczniej przyglądają się codziennej działalności polskich firm.

W tym zakresie Kancelaria hołduje zasadzie, że ”lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Dokładnie weryfikujemy decyzje podejmowane przez naszych Klientów w prowadzonej przez nich działalności i aktywnie przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa ich samych oraz firm, które prowadzą. Prawnicy Kancelarii mają doświadczenie w skutecznej obronie osób piastujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach prywatnych oraz z udziałem mienia publicznego, w tym spółek komunalnych oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Reprezentujemy również osoby fizyczne i prawne pokrzywdzone działaniami przestępczymi.

Mamy świadomość, że w większości przypadków nie wykonywanie przez kadrę zarządzającą lub właścicieli swoich obowiązków może przynieść wiele strat, dlatego naszym celem jest przede wszystkim ograniczenie do minimum konsekwencji z tytułu złamania przez nich prawa.

Co oferujemy?

Obrona w sprawach karnych oraz o wykroczenia

Reprezentujemy zarówno oskarżonych w postępowaniu karnym jak i obwinionych w postępowaniach o wykroczenia. Nasz udział w prowadzonych przez nas sprawach obejmuje obronę na każdym etapie postępowania.

Reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem

Adwokaci z naszej Kancelarii występują w postępowaniach karnych po stronie osób pokrzywdzonych czynami zabronionymi. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje reprezentację na wszystkich etapach postępowania.

Specjalizujemy się w prawie karnym gospodarczym

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych związanych z obrotem gospodarczym. Reprezentujemy zarówno pokrzywdzonych, jak również prowadzimy obronę w tego typu sprawach.

Pomagamy chronić firmy przed cyberprzestępczością

Oferujemy kompleksową pomoc w przypadku naruszenia interesów firmy przez działania cyberprzestępców. Doradzamy przy zabezpieczaniu dowodów elektronicznych. Pomagamy stworzyć system zabezpieczeń przed atakami cyberprzestępców.

Nasze usługi

  • postępowanie karne
  • postępowanie w sprawach o wykroczenia
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
  • obrona w postępowaniu karnym wykonawczym
  • przeciwdziałanie cyberprzestępczości
  • pomoc w zabezpieczaniu dowodów elektronicznych
  • reprezentacja kadry zarządzającej w postępowaniu karnym
  • ochrona wizerunku i dobrego imienia pokrzywdzonych

Twoje sprawy potoczą się we właściwym kierunku