Arrow-long-left

adwokaci
Twojego biznesu

aktualności

Kancelaria podejmie współpracę ze studentem

09 06.2022

Kancelaria Adwokacka Henclewski & Wyjatek s. c.
podejmie współpracę ze

studentem II, III lub IV roku prawa

Oferujemy:

płatne praktyki w ramach umowy zlecenia,
pracę w doświadczonym zespole,
czas pracy dopasowany do zajęć na uczelni,
możliwość zdobycia cennego doświadczenia.

Od kandydatów oczekujemy:

dobrej organizacji pracy,
dyspozycyjności (minimum 3 dni w tygodniu),
samodzielności w realizacji powierzonych zadań,
umiejętności pracy w zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na poniższy adres mailowy:
biuro@henclewskiwyjatek.pl


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych są:
1)Tomasz Henclewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Henclewski Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu (61-104), ul. Chwaliszewo 72/7 oraz
2) Wojciech Wyjatek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka – Adwokat Wojciech Wyjatek z siedzibą w Poznaniu (61-104), ul. Chwaliszewo 72/7,
działający wspólnie jako Kancelaria Adwokacka Tomasz Henclewski, Wojciech Wyjatek s.c.
Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu realizacji rzetelnego procesu rekrutacji w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (obsługi informatycznej, usług pocztowych i kurierskich, zarządzania dokumentami).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
- sprostowania swoich danych,
-usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
-uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
- jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,
Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem
e-mail: biuro@henclewskiwyjatek.pl.
W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji
tj. maksymalnie 2 miesiące od momentu pozyskania oraz tydzień po jej zakończeniu.

kontakt

Jeśli prowadzisz biznes i szukasz partnera w zakresie obsługi prawnej, skontaktuj się z nami.

kontakt:

+48 669 561 522
biuro@henclewskiwyjatek.pl

Adres

ul. Chwaliszewo 72/7
61-104 Poznań