Arrow-long-left

adwokaci
Twojego biznesu

publikacjeBEZZAŁOGOWE STATKI LATAJĄCE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA, [W:] V. KWIATKOWSKA-WÓJCIKIEWICZ [RED.]. I L. STĘPKA [RED.], BROŃ: PROBLEMATYKA PRAWNA I KRYMINALISTYCZNA, TORUŃ 2014 R.;

K. MAZURPROBLEMATYKA OPODATKOWANIA DOCHODÓW SERWERA INTERNETOWEGO, KWARTALNIK PRAWA PODATKOWEGO 2002 R., NR 1

I. PIETRZAK-ABUCEWICZODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY PRZEDSIĘBIORSTWA ZA DŁUGI UPADŁEGO, PRAWO SPÓŁEK 2005 R., NR 2

I. PIETRZAK-ABUCEWICZCHARAKTER PRAWNY NADZORCY SĄDOWEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, PRAWO SPÓŁEK 2005 R., NR 9 (WSPÓŁAUTORSTWO)

I. PIETRZAK-ABUCEWICZANALIZA PORÓWNAWCZA INSTYTUCJI NADZORCY SĄDOWEGO, SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI I ZARZĄDCY PRZYMUSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, PRAWO SPÓŁEK 2005 R., NR 10 (WSPÓŁAUTORSTWO)

I. PIETRZAK-ABUCEWICZZASPOKOJENIE WIERZYCIELI PRZEZ PRZEJĘCIE MAJĄTKU UPADŁEGO, PRAWO SPÓŁEK 2006 R, NR 5 (WSPÓŁAUTORSTWO)

I. PIETRZAK-ABUCEWICZGLOSA DO WYROKU NSA Z DNIA 21 CZERWCA 2012 R. (DOT. OPŁATY PLANISTYCZNEJ), FINANSE KOMUNALNE 2013 R. NR 4

I. PIETRZAK-ABUCEWICZGLOSA DO WYROKU NSA Z DNIA 8 STYCZNIA 2013 R. (DOT. OPŁATY PLANISTYCZNEJ), FINANSE KOMUNALNE 2013 R., NR 9

I. PIETRZAK-ABUCEWICZOPŁATA PLANISTYCZNA – OPINIE, UWAGI I PROPOZYCJE DO PROJEKTU KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO, PRZEGLĄD PODATKÓW LOKALNYCH I FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 R., NR 4

I. PIETRZAK-ABUCEWICZOSKARŻONY MUSI ROZUMIEĆ JĘZYK PROCESU KARNEGO, „RZECZPOSPOLITA” Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2011 R., C8.

W. WYJATEKWYBRANE ASPEKTY TZW. OPINII PRYWATNEJ W PROCESIE KARNYM, PRAWO I MEDYCYNA 1/2011;

W. WYJATEK, DR N. MED. J. BOJAKOWSKIGLOSA DO POSTANOWIENIA SN Z DNIA 24 CZERWCA 2010R. V KK 388/09, „PALESTRA”, 1-2/2011;

W. WYJATEKREGULAMINY IMPREZ MASOWYCH CZĘŚCIOWO DO POPRAWKI. DZIENNIK GAZETA PRAWNA, NR 111 (3752) Z DNIA 10 CZERWCA 2014 R.;

W. WYJATEKHIPOTEKA ŁĄCZNA – WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI CZY ZAGROŻENIE?, „NIERUCHOMOŚCI”, 7/2007, S. 9-11;

T. HENCLEWSKIKONIEC UPRZYWILEJOWANIA WIERZYTELNOŚCI PUBLICZNYCH ZABEZPIECZONYCH PODATKOWĄ HIPOTEKĄ PRZYMUSOWĄ, „NIERUCHOMOŚCI”, 6/2008, S. 14-16;

T. HENCLEWSKIPODSTAWY UJAWNIENIA WZMIANKI W KSIĘDZE WIECZYSTEJ, „MONITOR PRAWNICZY”, 4/2010, S.238-240;

T. HENCLEWSKIFUNKCJA PROMOCYJNA NAZWY PRZEDSIĘBIORCY A POTRZEBA LIBERALIZACJI PRAWA FIRMOWEGO, „PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO”, 11/2010;

T. HENCLEWSKI, D. MATCZAKINSTRUMENT SKUTECZNY, ALE DROGI, „RZECZPOSPOLITA” Z DNIA 22 STYCZNIA 2011 R.;

T. HENCLEWSKIINSTYTUCJA KONFUZJI W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM, „PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO”, 4/2011, S.51;

T. HENCLEWSKIPOPULARNOŚĆ STOSOWANIA UPRAWNIENIA DO ROZPORZĄDZENIA OPRÓŻNIONYM MIEJSCEM HIPOTECZNYM PO DWÓCH I PÓŁ ROKU OD WPROWADZENIA DO POLSKIEGO SYSTEM, MONITOR PRAWA BANKOWEGO 5/2014, S. 82;

T. HENCLEWSKIPOJĘCIE NADZABEZPIECZENIA HIPOTECZNEGO, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO 5/2014, S. 23;

T. HENCLEWSKI, D. MATCZAK

kontakt

Jeśli prowadzisz biznes i szukasz partnera w zakresie obsługi prawnej, skontaktuj się z nami.

kontakt:

+48 669 561 522
biuro@henclewskiwyjatek.pl

Adres

ul. Chwaliszewo 72/7
61-104 Poznań