T. Henclewski, D. Matczak, Pojęcie nadzabezpieczenia hipotecznego, Przegląd Prawa Handlowego 5/2014, s. 23;

T. Henclewski, Popularność stosowania uprawnienia do rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym po dwóch i pół roku od wprowadzenia do polskiego system, Monitor Prawa Bankowego 5/2014, s. 82;

T. Henclewski, Instytucja konfuzji w polskim prawie cywilnym, „Przegląd Prawa Handlowego”, 4/2011, s.51;

T. Henclewski, Instrument skuteczny, ale drogi, „Rzeczpospolita” z dnia 22 stycznia 2011 r.;

T. Henclewski, D. Matczak, Funkcja promocyjna nazwy przedsiębiorcy a potrzeba liberalizacji prawa firmowego, „Przegląd Prawa Handlowego”, 11/2010;

T. Henclewski, Podstawy ujawnienia wzmianki w księdze wieczystej, „Monitor Prawniczy”, 4/2010, s.238-240;

T. Henclewski, Koniec uprzywilejowania wierzytelności publicznych zabezpieczonych podatkową hipoteką przymusową, „Nieruchomości”, 6/2008, s. 14-16;

T. Henclewski, Hipoteka łączna – większe możliwości czy zagrożenie?, „Nieruchomości”, 7/2007, s. 9-11;

W. Wyjatek, Regulaminy imprez masowych częściowo do poprawki. Dziennik Gazeta Prawna, nr 111 (3752) z dnia 10 czerwca 2014 r.;

W. Wyjatek, Glosa do postanowienia SN z dnia 24 czerwca 2010r. V KK 388/09, „Palestra”, 1-2/2011;

W. Wyjatek, dr n. med. J. Bojakowski, Wybrane aspekty tzw. opinii prywatnej w procesie karnym, Prawo i Medycyna 1/2011;

W. Wyjatek, Oskarżony musi rozumieć język procesu karnego, „Rzeczpospolita” z dnia 23 września 2011 r., C8.

I. Pietrzak-Abucewicz, Opłata planistyczna – opinie, uwagi i propozycje do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2014 r., nr 4

I. Pietrzak-Abucewicz, Glosa do wyroku NSA z dnia 8 stycznia 2013 r. (dot. opłaty planistycznej), Finanse Komunalne 2013 r., nr 9

I. Pietrzak-Abucewicz, Glosa do wyroku NSA z dnia 21 czerwca 2012 r. (dot. opłaty planistycznej), Finanse Komunalne 2013 r. nr 4

I. Pietrzak-Abucewicz, Zaspokojenie wierzycieli przez przejęcie majątku upadłego, Prawo Spółek 2006 r, nr 5 (współautorstwo)

I. Pietrzak-Abucewicz, Analiza porównawcza instytucji nadzorcy sądowego, syndyka masy upadłości i zarządcy przymusowego przedsiębiorstwa, Prawo Spółek 2005 r., nr 10 (współautorstwo)

I. Pietrzak-Abucewicz, Charakter prawny nadzorcy sądowego w świetle przepisów prawa upadłościowego, Prawo Spółek 2005 r., nr 9 (współautorstwo)

I. Pietrzak-Abucewicz, Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa za długi upadłego, Prawo Spółek 2005 r., nr 2

I. Pietrzak-Abucewicz, Problematyka opodatkowania dochodów serwera internetowego, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2002 r., nr 1

K. Mazur, Bezzałogowe statki latające w świetle polskiego prawa, [w:] V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz [red.]. i L. Stępka [red.], Broń: problematyka prawna i kryminalistyczna, Toruń 2014 r.;