Arrow-long-left

adwokaci
Twojego biznesu

aktualnościBrak porozumienia najemców galerii handlowych z wynajmujcymi

16 07.2020

Wobec braku porozumienia najemców galerii handlowych z wynajmującymi, Kancelaria, reprezentując jednego z najemców sieciowych, wstąpiła z pozwem do Sądu o ukształtowanie stosunku prawnego poprzez oznaczenie nowej stawki czynszu najmu, ewentualnie o rozwiązanie tej umowy. Pozew oparty jest o art. 3571 § 1 k.c. tj. klauzulę rebus sic stantibus.Bankowe tytuły egzekucyjne

22 04.2020

Bankowe tytuły egzekucyjne (BTE) wystawiane przez banki często obarczone były wadami. Wiele z nich można podważyć. Jeśli obecnie toczy się egzekucja na podstawie BTE lub tytuł taki został wystawiony, a obawiają się Państwo jego wykorzystania w przyszłości,  zachęcamy do kontaktu. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw zmierzających do unieważnienie BTE, wstrzymania egzekucji i uniemożliwienia wykorzystania BTE w przyszłości.Kancelaria nawiązała współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Najemców Powierzchni Handlowych

26 03.2020

Z przyjemnością ogłaszamy nawiązanie oficjalnej współpracy pomiędzy Henclewski & Wyjatek – Adwokaci a Polskim Stowarzyszeniem Najemców Powierzchni Handlowych. Do naszych zadań będzie należało przede wszystkim wsparcie merytoryczne w kwestiach prawnych oraz komunikacja w zakresie sytuacji prawnej najemców powierzchni w galeriach handlowych. Dzięki naszym długoletnim kontaktom wierzymy, że nasze działania w realny sposób mogą wspomóc działalność Stowarzyszenia. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych […]Funkcjonowanie Kancelarii w czasie epidemii

17 03.2020

Szanowni Państwo, mimo obecnej sytuacji w kraju, związanej z zagrożeniem koronawirusem, pragniemy zapewnić, iż Kancelaria cały czas funkcjonuje. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przeorganizowaliśmy pracę, z tego względu część adwokatów pracuje zdalnie . Sekretariat działa w standardowych godzinach i zachęca do kontaktu telefonicznego oraz mailowego.Najnowsza publikacja dr Karola Szadkowskiego

19 12.2019

Jedną z najnowszych publikacji wydawnictwa Wolters Kluwer Polska jest monografia Zabezpieczenia wierzytelności, której redaktorem naukowym jest długoletni współpracownik Kancelarii, dr Karol Szadkowski. Poza ogólną redakcją, adwokat jest również autorem artykułu pt. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką jako przedmiot subintabulatu i zastawu rejestrowego. https://www.profinfo.pl/sklep/zabezpieczenia-wierzytelnosci,123709.html    Ważne orzeczenie Sądu Najwyższego dla najemców galerii handlowych oraz podwykonawców robót budowlanych

04 12.2019

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. III CZP 3/19 „Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym”. Według powyższej uchwały, Wynajmujący nie będzie mógł nałożyć kary umownej na Najemcę w sytuacji wypowiedzenia umowy najmu z powodu braku zapłaty przez Najemcę czynszu lub innych opłat.Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach z bankami dotyczących kredytów frankowych

04 10.2019

Korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych otworzył drogę kredytobiorcom do skutecznego dochodzenia swoich praw wynikających z umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych do CHF.  Kancelaria opierając się na doświadczeniu w prowadzeniu  sporów z bankami oferuje indywidualne podejście do każdej takiej sprawy, bierze pod uwagę uwarunkowania umowy, sytuację klienta, jego oczekiwania, zapewniają optymalne dla każdej sytuacji rozwiązania.Kancelaria złożyła pozew przeciwko bankowi

04 10.2019

Kancelaria złożyła pozew przeciwko Bankowi w imieniu klienta, który został namówiony przez pracownika tego Banku na inwestycję swoich środków w obligacje spółki GetBack. Sprawę poszkodowanych oraz dochodzenia przez nich swych roszczeń można znaleść w mediach   https://www.prawo.pl/biznes/afera-getback-jak-odzyskac-pieniadze-odszkodowanie-za-obligacje,449107.htmlKancelaria złożyła w imieniu najemcy pozew o odszkodowanie przeciwko galerii handlowej z powodu naruszenia umowy najmu

09 08.2019Adwokat dr Karol Szadkowski prelegentem podczas konferencji dotyczącej zagadnień związanych z rzeczowym zabezpieczeniem wierzytelności objętych postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym

05 06.2019

Z przyjemnością informujemy, iż adwokat dr Karol Szadkowski wziął udział w konferencji, organizowanej wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, przy wsparciu Akademii Restrukturyzacji, która odbyła się 04 czerwca 2019 roku. Mecenas Szadkowski wygłosił referat zatytułowany Treść obowiązku dłużnika rzeczowego i jego implikacje na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

kontakt

Jeśli prowadzisz biznes i szukasz partnera w zakresie obsługi prawnej, skontaktuj się z nami.

kontakt:

+48 61 222 44 30
biuro@henclewskiwyjatek.pl

adres

ul. Chwaliszewo 72/7
61-104 Poznań

Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą. Umów się na spotkanie.