Arrow-long-left

adwokaci
Twojego biznesu

aktualnościSąd w Łodzi zatwierdził układ w firmie Ferax (właściciela marki GATTA)

18 09.2023

Po prawie 3 latach postępowania restrukturyzacyjnego Sąd w Łodzi zatwierdził układ w firmie Ferax (właściciela marki GATTA) z wierzycielami. Warto zaznaczyć, że nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń do układu, co zdarza się niezwykle rzadko w tego typu postępowaniach ⚖ Gratulacje dla Patryk Filipiak, jego zespołu oraz pozostałych osób i firm, które przyczyniły się do tego sukcesu! Kancelaria Henclewski & Wyjatek służyła wsparciem prawnym, szczególnie w zakresie najmu w galeriach handlowych. Zatwierdzenie układu pozwala […]Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków – najem w galeriach handlowych

27 07.2023

  W dniu 28 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Wprowadza ona liczne obowiązki dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Będzie ona miała również zastosowanie dla najmu w galeriach handlowych. Jakie? ➡ Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 2 właściciel lub zarządca budynku przekazują Najemcy kopię świadectwa charakterystyki energetycznej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, przy zawarciu umowy […]Testament – najważniejsze kwestie

12 07.2023

  Testament Podstawowym instrumentem, za pomocą którego spadkodawca może zdecydować, co stanie się z jego majątkiem po jego śmierci, jest testament. W prawie spadkowym przewidziane jest kilka rodzajów testamentów, jednak niezależnie od tego, którą formę wybierze przyszły spadkodawca, powinien pamiętać o kilku zasadach. Ich niedotrzymanie może spowodować, że testament będzie nieważny. ▶️ Po pierwsze, testament może zawierać rozrządzenia wyłącznie jednego spadkodawcy. W polskim prawie nie ma możliwości sporządzania […]Zachowek – najważniejsze informacje

07 07.2023

Kiedy można domagać się zachowku? W prawie spadkowym obowiązuje zasada, że spadkodawca ma pełną swobodę w zakresie dysponowania swoim majątkiem. Sporządzając testament, może wybrać, do kogo ma trafić jego majątek lub poszczególne jego składniki. Jednak zasada ta doznaje pewnych ograniczeń, które mają na celu ochronę interesów osób najbliższych spadkodawcy. Takim środkiem ochrony jest instytucja zachowku. Zachowek przysługuje wyłącznie osobom najbliższym spadkodawcy: jego zstępnym, […]Dziedziczenie przedsiębiorstwa oraz dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.

04 07.2023

Sukcesja przedsiębiorstwa Jednymi z najbardziej wymagających i skomplikowanych spraw związanych z dziedziczeniem, jakimi się zajmowaliśmy, były te dotyczące dziedziczenia przedsiębiorstw. Jeżeli spadkodawca prowadził firmę i za życia nie zaplanował jej sukcesji, zazwyczaj rodzi to szereg utrudnień zarówno dla spadkobierców, jak i dla samej firmy. Nie dziwi więc, że przedsiębiorcy coraz częściej poszukują profesjonalnego wsparcia w planowaniu przyszłości swojej firmy i odpowiedniego zabezpieczenia majątku, który wejdzie w skład spadku. Taka przezorność […]Międzynarodowe sprawy spadkowe oraz zrzeczenie się dziedziczenia

01 07.2023

Międzynarodowe sprawy spadkowe Coraz częściej mamy do czynienia w praktyce ze sprawami spadkowymi, w których występuje element transgraniczny, czyli spadkodawca bądź spadkobiercy mają miejsce zamieszkania w różnych państwach, bądź też majątek wchodzący w skład spadku znajduje się za granicą. W tego typu sprawach pojawiają się pytania: ▪️ Przed jakim sądem będzie toczyło się postępowanie? ▪️ Jakie prawo należy stosować – polskie czy obce? ▪️ W jaki sposób […]Dziedziczenie a majątkowa wspólność małżeńska

30 06.2023

Dziedziczenie a majątkowa wspólność małżeńska Czy wiesz, że co do zasady przedmioty nabyte w drodze dziedziczenia nie wchodzą do majątku wspólnego małżonków? Innymi słowy, jeśli jeden z małżonków zostanie spadkobiercą, spadek trafi wyłącznie do jego majątku osobistego, a współmałżonek nie będzie miał praw do spadku. Co ciekawe, jest tak niezależnie od tego, czy małżonkowie pozostają w ustroju wspólności ustawowej, czy zawarli umowę majątkową małżeńską, czyli tak zwaną intercyzę. Choć istnieje możliwość modyfikacji ustroju wspólności majątkowej […]Fundacje rodzinne – najważniejsze informacje

24 06.2023

6 lutego 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Jak wynika z informacji prasowej kancelarii Prezydenta, zasadniczym celem ustawy jest wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych poprzez dodatnie do systemu prawa instytucji fundacji rodzinnej jako podmiotu służącego do gromadzenia rodzinnego majątku i pozwalającego na zatrzymanie go w kraju na wiele pokoleń. Fundacja rodzinna będzie mogła być ustanawiana w akcie […]Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci oraz pełnomocnictwo do rachunku bankowego

20 06.2023

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci Zgodnie z prawem bankowym każdy posiadacz rachunku bankowego, w tym terminowej lokaty oszczędnościowej, może polecić bankowi, by ten – po śmierci posiadacza rachunku – wypłacił środki zgromadzone na rachunku wskazanym osobom. Jest to dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Krąg osób, które mogą być beneficjentami dyspozycji, jest ograniczony. Środki pieniężne mogą w ten sposób otrzymać jedynie małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo […]Wygrana w procesie frankowym przed Sądem Okręgowym w Kaliszu

05 06.2023

30 maja 2023 roku, przed Sądem Okręgowym w Kaliszu, zapadł korzystny dla Klientów Kancelarii wyrok w sprawie dotyczącej kredytu frankowego. Sąd ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego. Jednocześnie zasądził od pozwanego banku na rzecz Klientów kwotę ponad 300 tys. zł wraz z odsetkami, a także ponad 10 tys. zł zwrotu kosztów procesu.

kontakt

Jeśli prowadzisz biznes i szukasz partnera w zakresie obsługi prawnej, skontaktuj się z nami.

kontakt:

+48 669 561 522
biuro@henclewskiwyjatek.pl

Adres

ul. Chwaliszewo 72/7
61-104 Poznań

Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą. Umów się na spotkanie.