Arrow-long-left

adwokaci
Twojego biznesu

aktualnościKorzystny wyrok w sprawie kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego

05 05.2022

Informujemy o kolejnym korzystnym wyroku wydanym na rzecz naszego klienta, który zaciągnął kredyt indeksowany do CHF w BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.). Sąd Okręgowy w Poznaniu w sentencji wyroku uznał umowę kredytu za nieważną. Nakazał zwrot wszystkich rat, opłat, prowizji i kwot ubezpieczeń, które zostały pobrane od kredytobiorcy. Uwzględniono również zwrot ustawowych odsetek za opóźnienie. Wyrok nie jest prawomocny.Publikacja dr Karola Szadkowskiego- Komentarz do kodeksu cywilnego

27 04.2022

Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazało się trzecie wydanie Komentarza do kodeksu cywilnego, pod red. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego. Adwokat dr Karol Szadkowski jest autorem rozdziałów poświęconych współwłasności, przepisom ogólnym o ograniczonych prawach rzeczowych, zastawowi na rzeczach ruchomych, potrąceniu i działowi spadku, a także współtwórcą rozdziałów poświęconych posiadaniu i zachowkowi. Publikacja uwzględnia najnowszy stan prawny, poddając wnikliwej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu cywilnego w ostatnim czasie. […]Publikacja dr Karola Szadkowskiego

22 04.2022

Adwokat dr Karol Szadkowski jest autorem rozdziału pt. Zabezpieczenia obligacji w Komentarzu do ustawy o obligacjach pod red. prof. dr hab. Tomasza Sójki. Komentarz ukazał się w kwietniu 2022 roku nakładem Wydawnictwa C.H.Beck. Stanowi szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach określającej zasady emisji, zmiany warunków emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Komentarz zawiera najnowsze zmiany legislacyjne. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do praktyków, w tym […]Korzystny wyrok w sprawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

29 03.2022

W sprawie został wydany Bankowy Tytuł Egzekucyjny przeciwko spadkobiercom osoby, która zaciągnęła pożyczkę w banku i zmarła nie spłacając tej pożyczki. Spadkobiercy długo  nie mogli otrzymać informacji o zadłużeniu, gdyż nie mieli formalnego potwierdzenia dziedziczenia. Dopiero po przyjęciu spadku wprost otrzymali informację. Wówczas rozpoczęli procedurę jego zmiany w kierunku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W międzyczasie bank rozpoczął egzekucję. Mimo wielu lat jej prowadzenia, zadłużenie główne klientów kancelarii […]Partner Kancelarii, Tomasz Henclewski, uzyskał tytuł doktora

25 03.2022

W lutym tego roku jeden z partnerów Kancelarii, Tomasz Henclewski, zakończył przewód doktorski, broniąc pracę pt. Opróżnione miejsce hipoteczne. Promotorem pracy był prof. Andrzej Janiak, natomiast recenzentami rozprawy prof. Anna Hrycaj oraz Jerzy Pisuliński.Wygrana w kolejnym pozwie frankowym

02 11.2021

Unieważnieniem umowy klienta z mBankiem zakończyła się sprawa prowadzona przez radcę prawną Monikę Radomską. Sąd nakzał instytucji zwrot ponad 300 tysięcy złotych. Obecnie w Kancelarii prowadzonych jest kilkanaście spraw przeciwko mBankowi oraz kilkadziesiąt procesów frankowych z udziałem innych banków. Październikowy wyrok otwiera drogę do kolejnych wygranych procesów frankowych.Kolejna publikacja komentarzy dr. Karola Szadkowskiego

18 08.2021

Autorzy przedstawiają, w sposób nowatorski, praktyczne aspekty wykładni i stosowania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.   https://www.profinfo.pl/sklep/ustawa-o-ksiegach-wieczystych-i-hipotece-komentarz,150014.htmlArtykuł pracowników kancelarii

22 06.2021

W najnowszym przewodniku Firma w kryzysie, opublikowanym przez Rzeczpospolitą, szeroko omówiony został wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na branżę handlową. Autorami jednego z rozdziałów są Tomasz Henclewski, Natalia Świerkowska oraz Klaudia Mazurek.Wygrana w sprawie GetBack S.A.

13 04.2021

Sąd Okręgowy w Poznaniu nakazał zwrócić klientowi kancelarii pieniądze zainwestowane w obligacje GetBack. Kancelaria wykazała, że odpowiedzialność za szkodę ponosi Idea Bank S.A., który został zobowiązany do zwrotu. Sprawę prowadziła radca prawny Monika Radomska oraz adwokat Tomasz Henclewski.Sanacja Grupy FERAX Sp. z o. o. procesem prowadzącym do uzdrowienia przedsiębiorstw

20 01.2021

W obliczu trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 i kolejnymi, okresowo wprowadzanymi, zakazami handlu w centrach handlowych, Zarządy spółek FERAX sp. z o. o. oraz Wola sp. z o. o., przy wsparciu Kancelarii Henclewski & Wyjatek postanowiły złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, które pozwoli uzdrowić sytuację finansową obydwu spółek. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał zgodę […]

kontakt

Jeśli prowadzisz biznes i szukasz partnera w zakresie obsługi prawnej, skontaktuj się z nami.

kontakt:

+48 61 222 44 30
biuro@henclewskiwyjatek.pl

Adres

ul. Chwaliszewo 72/7
61-104 Poznań

Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą. Umów się na spotkanie.