Arrow-long-left

adwokaci
Twojego biznesu

aktualności

Dziedziczenie przedsiębiorstwa oraz dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.

04 07.2023

Dziedziczenie przedsiębiorstwa oraz dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.

Sukcesja przedsiębiorstwa

Jednymi z najbardziej wymagających i skomplikowanych spraw związanych z dziedziczeniem, jakimi się zajmowaliśmy, były te dotyczące dziedziczenia przedsiębiorstw. Jeżeli spadkodawca prowadził firmę i za życia nie zaplanował jej sukcesji, zazwyczaj rodzi to szereg utrudnień zarówno dla spadkobierców, jak i dla samej firmy.

Nie dziwi więc, że przedsiębiorcy coraz częściej poszukują profesjonalnego wsparcia w planowaniu przyszłości swojej firmy i odpowiedniego zabezpieczenia majątku, który wejdzie w skład spadku. Taka przezorność leży też w interesie przyszłych spadkobierców, ponieważ odejmuje im trudności przy przejęciu spadku i nierzadko zapobiega powstawaniu sporów między nimi.

Mamy do dyspozycji o wiele więcej narzędzi niż tylko tradycyjny testament. Warto wiedzieć między innymi o możliwości zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia - co pozwala ograniczyć krąg potencjalnych spadkobierców jeszcze za życia spadkodawcy.

Stosunkowo nowe rozwiązania dla przedsiębiorców stworzyła obowiązująca od 2018 roku ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Możliwości, jakie daje ustawa, mają służyć temu, by utrzymać ciągłość działalności przedsiębiorstwa po śmierci spadkodawcy prowadzącego działalność gospodarczą.

Natomiast zgodnie z niedawnymi zapowiedziami ministra rozwoju i technologii projektowane są także nowe regulacje prawne, które mają pozwolić na przekazywanie firm i majątków rodzinnych na rzecz tworzonych w tym celu fundacji rodzinnych. Podobne rozwiązania funkcjonują już dziś w Europie, m.in. w Niemczech i Austrii. Zgodnie z zapowiedziami, w Polsce pierwsze fundacje rodzinne będą mogły powstawać już w pierwszej połowie przyszłego roku.

Czekamy na nowe możliwości dla przedsiębiorców związane z fundacjami rodzinnymi, które – jak wiele wskazuje – już niedługo będziemy mogli wykorzystać w praktyce.

Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.

Niezwykle istotnym zagadnieniem jest także dziedziczenie po spadkodawcy, który był wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Udziały w spółce z o.o. także podlegają dziedziczeniu i jeśli spadkodawca nie zaplanował, co ma się z nimi stać po jego śmierci, może to spowodować duże trudności zarówno dla spółki, jak i dla spadkobierców. W przypadku gdy spadkobierców będzie więcej niż jeden, konieczna będzie współpraca między nimi w celu wykonywania uprawnień związanych z posiadanymi udziałami.

Żeby uniknąć chaosu i zagrożeń dla działalności spółki, warto rozważyć:

  •  wprowadzenie odpowiednich postanowień w umowie spółki,
  • sporządzenie testamentu,
  • zapisanie udziałów poprzez zapis zwykły lub windykacyjny.

Poprzez te działania można wyłączyć możliwość wstąpienia do spółki spadkobierców, jak również wybrać, komu mają przypaść udziały w spółce, tak by pomiędzy spadkobiercami nie dochodziło do sporów na tym polu. Wybór optymalnego rozwiązania powinien się odbywać z uwzględnieniem charakterystyki działalności spółki, jak i grona potencjalnych spadkobierców.

Masz więcej pytań dotyczących dziedziczenia spółek lub udziałów? Skontaktuj się z nami - odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości.

 

kontakt

Jeśli prowadzisz biznes i szukasz partnera w zakresie obsługi prawnej, skontaktuj się z nami.

kontakt:

+48 669 561 522
biuro@henclewskiwyjatek.pl

Adres

ul. Chwaliszewo 72/7
61-104 Poznań