Arrow-long-left

adwokaci
Twojego biznesu

aktualności

Kompleksowe wsparcie ESG: dwa najczęściej zadawane pytania

21 05.2024

Jak wskazywaliśmy już kilkukrotnie w poprzednich wpisach, Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w sferze ESG.

W ramach prowadzonych wdrożeń (#ESG w działaniu) ze strony Kadry Zarządzającej często pojawiają się dwa analogiczne pytania.

Po pierwsze, co na dzisiaj jest obowiązkiem prawnym a co kwestia pozaprawną – tzn. nie wynikającą z nakazu prawnego, lecz z innych – pozaprawnych czynników (trend rynkowy, pozostawanie w łańcuchu dostaw, obowiązek umowny narzucony przez kontrahenta, czy nawet potrzeba medialna w danej branży…).

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom wdrożyliśmy dedykowaną dla danej Organizacji usługę stałego monitoringu stanu prawnego i stanu projektowanych zmian prawnych w sferze ESG.

Korzystamy z dostępnych narzędzi informatycznych (w tym w części opartych o AI), jednak uważamy, że nie da się świadczyć rzetelnego, dedykowanego dla danej Organizacji monitoringu stanu prawnego i stanu projektów w sposób w pełni zautomatyzowany. Tutaj doświadczeni doradcy, praktycy ESG muszą dokonywać odpowiednich korekt, dostosowania do specyfiki branży i Organizacji, by zapewnić syntetyczne, jasne raporty z takiego monitoringu.

 

Po drugie, coraz głośniej dyskutuje się o sankcjach za naruszenie obowiązków związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju. Pytanie na dzisiaj jest niezwykle trudne.

Ustawa implementująca CSRD (czyli dyrektywę rozszerzająca obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju) jest na etapie konsultacji, Nie ma finalnego kształtu projektu, tym bardziej nie jest też prawem. Projekt jednak nawiązuje do dotychczasowej konstrukcji ustawy o rachunkowości (dotychczas była to sprawozdawczość niefinansowa) – tzn. przewiduje odpowiedzialność karną za niezamieszczenie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju na stronie internetowej podmiotu i niezłożenie sprawozdania do właściwego rejestru, gdy istnieje taki obowiązek (art. 79 pkt 4 i 4a o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw).

Nawet gdyby projekt w takim kształcie stał się prawem obowiązującym, nie wyczerpuje to problemu ryzyk dla Organizacji i Kadry Zarządzającej. Już obecnie pojawią się precedensowe sprawy, w których brak odpowiednich strategii środowiskowych uznaje się działanie na szkodę Spółki zarówno w aspekcie karnym, jak i cywilnoprawnym. Co więcej, ryzyka pojawiają się też w odwrotnym kierunku - zbytnia i nierzetelna ekspozycja „zielonego charakteru” Organizacji może być uznana na naruszenie choćby reguł ochrony konkurencji i konsumentów.

 

Szczegółów jest dużo, jednak wniosek jeden – konieczne są interdyscyplinarne prawnie i pozaprawnie Zespoły by zapewnić kompleksowe doradztwo.

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w tym zakresie w oparciu o długo budowany interdyscyplinarny Zespół Specjalistów.

Zapraszamy do kontaktu!

kontakt

Jeśli prowadzisz biznes i szukasz partnera w zakresie obsługi prawnej, skontaktuj się z nami.

kontakt:

+48 669 561 522
biuro@henclewskiwyjatek.pl

Adres

ul. Chwaliszewo 72/7
61-104 Poznań