Arrow-long-left

adwokaci
Twojego biznesu

aktualności

Korzystny wyrok w Sądzie Najwyższym: nierówne traktowanie Najemców w galerii handlowej jest czynem nieuczciwej konkurencji

03 04.2023

Po procesie trwającym 8 lat, prowadzonym przez dr Tomasza Henclewskiego, Sąd Najwyższy wydał wyrok: nierówne traktowanie Najemców w galerii handlowej jest czynem nieuczciwej konkurencji.

Z wyroku wynika, że wynajmujący nie może pobierać od jednych Najemców zawyżonych kosztów operacyjnych, w związku ze zwolnieniem z takich opłat innych Najemców. Dotyczy to kosztów wspólnych, które co do zasady pokrywane są proporcjonalnie przez wszystkich Najemców. Okazuje się, że niektóre podmioty otrzymywały specjalne obniżki, co skutkowało tym, że pozostałe podmioty musiały pokrywać większe koszty, niż wynikałoby to z rachunku proporcjonalnego.

Sąd Najwyższy orzekł, że jest to czyn nieuczciwej konkurencji. Wynajmujący może proponować obniżki kosztów, ale w takim przypadku to on musi pokryć różnicę, a nie żądać od innych Najemców, aby ją pokryli. Nie jest dozwolone przerzucanie kosztów jednych Najemców na innych — wszyscy muszą być traktowani równo.

Koszty które zostały pobrane niezgodnie z prawem, powinny być Najemcy zwrócone.

Link do artykułu: https://omnichannelnews.pl/2023/03/29/sad-najwyzszy-wydal-wyrok-wynajmujacy-nie-moze-podwyzszac-kosztow-wybranym-najemcom/

kontakt

Jeśli prowadzisz biznes i szukasz partnera w zakresie obsługi prawnej, skontaktuj się z nami.

kontakt:

+48 669 561 522
biuro@henclewskiwyjatek.pl

Adres

ul. Chwaliszewo 72/7
61-104 Poznań