Arrow-long-left

adwokaci
Twojego biznesu

dr Julia Wojnowska-Radzińska
Of Counsel

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, prawie antydyskryminacyjnym, polskim i europejskim prawie migracyjnym oraz międzynarodowej ochronie praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym z zakresu m.in. ochrony praw cudzoziemców, masowej inwigilacji i ochrony danych osobowych oraz prawa antydyskryminacyjnego. Uczestniczka wielu konferencji i szkoleń o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Ekspertka agendy ONZ – UN Women (2016-2017) oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (2013-2014). Kierowała projektem naukowym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Dostęp cudzoziemca do akt w procedurze wydaleniowej w świetle prawa polskiego i europejskiego” (2015-2018). Odbyła liczne staże naukowe m.in. w Instytucie Praw Człowieka im. Ludwiga Boltzmanna w Wiedniu, na American University Washington College of Law, School of Law Queen Mary University of London, Université libre de Bruxelles, College of Law Syracuse University, Walther Schücking Institute for International Law oraz na University of Milan. Laureatka stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (2017-2020).

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, The International Network to Promote the Rule of Law (INPROL), Scholars at Risk Network (SAR) oraz Women and Gender in Global Affairs Network (WGGA) Columbia University.

Specjalizacje

  • prawo migracyjne
  • prawo antydyskryminacyjne
  • ochrona danych osobowych
  • raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju – ESG compliance

kontakt

Jeśli prowadzisz biznes i szukasz partnera w zakresie obsługi prawnej, skontaktuj się z nami.

kontakt:

+48 669 561 522
biuro@henclewskiwyjatek.pl

Adres

ul. Chwaliszewo 72/7
61-104 Poznań