Prawo imigracyjne oraz praca cudzoziemców na terenie RP

Kancelaria specjalizuje się w problematyce legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP.
W ramach tej specjalizacji szczególny nacisk kładziemy na kwestie związane z prawidłową organizacją procesu zatrudniania cudzoziemców przez pracodawców krajowych, w tym przez agencje pracy tymczasowej.

Doradztwo prawne w tym zakresie obejmuje również pomoc udzielaną osobom fizycznym w postępowaniach przed właściwymi organami administracji.

Co oferujemy?

Oferujemy kompleksową pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców oraz osób fizycznych zamierzających uregulować prawne aspekty swojego pobytu w Polsce i innych krajach strefy Schengen.

Oceniamy sytuację prawną Klienta i pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania

Przed rozpoczęciem procedur prawnych związanych z legalizacją pobytu dokonujemy analizy sytuacji prawnej Klienta i pomagamy dobrać odpowiednie dla niego rozwiązania.

Reprezentujemy Klienta przed organami administracji publicznej

Pomagamy naszym Klientom przebrnąć przez postępowania administracyjne związane z prawem imigracyjnym. Reprezentujemy ich interesy przed organami obu instancji, a w razie potrzeby również przed sądami administracyjnymi.

Pomagamy uporządkować stosunki pracownicze w firmach zatrudniających cudzoziemców

Wśród naszych Klientów są przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem zatrudnianie obcokrajowców związane jest ze szczególnymi obwarowaniami. Pomagamy je zinterpretować i wprowadzić w życie w przedsiębiorstwie Klienta.

Nasze usługi

  • obsługa prawna pracodawców
  • obsługa prawna osób fizycznych
  • postępowania przed Wojewodą
  • postępowania przed organami II instancji
  • postępowania przed sądami administracyjnymi
  • audyt rozwiązań stosowanych przez Klienta
  • obsługa prawna agencji pracy tymczasowych
  • obsługa prawna w języku angielskim
  • efektywność i szybkość działania

Twoje sprawy potoczą się we właściwym kierunku.