Już po raz III w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w dniach 18-19 marca 2013 r., odbyła się ogólnopolska konferencja dotycząca problematyki cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwa – Ataki Sieciowe 2013. W ramach konferencji adw. Wojciech Wyjatek wygłosił prelekcję pt. ’IP spoofing – teraźniejszość i przyszłość’. Więcej informacji na: http://www.atakisieciowe.umk.pl/

Read more

Adwokat Wojciech Wyjatek poprowadził szkolenie dla adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej na temat: „Nowe zasady postępowania dowodowego wg projektu nowelizacji do kodeksu postępowania karnego”. Wykład obejmował omówienie istotnych, planowanych zmian w kodeksie postępowania karnego w zakresie dotyczącym reguł postępowania dowodowego.

Read more
page  3  of  4