Arrow-long-left

adwokaci
Twojego biznesu

aktualnościWygrana w kolejnym pozwie frankowym

02 11.2021

Unieważnieniem umowy klienta z mBankiem zakończyła się sprawa prowadzona przez radcę prawną Monikę Radomską. Sąd nakzał instytucji zwrot ponad 300 tysięcy złotych. Obecnie w Kancelarii prowadzonych jest kilkanaście spraw przeciwko mBankowi oraz kilkadziesiąt procesów frankowych z udziałem innych banków. Październikowy wyrok otwiera drogę do kolejnych wygranych procesów frankowych.Kolejna publikacja komentarzy dr. Karola Szadkowskiego

18 08.2021

Autorzy przedstawiają, w sposób nowatorski, praktyczne aspekty wykładni i stosowania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.   https://www.profinfo.pl/sklep/ustawa-o-ksiegach-wieczystych-i-hipotece-komentarz,150014.htmlArtykuł pracowników kancelarii

22 06.2021

W najnowszym przewodniku Firma w kryzysie, opublikowanym przez Rzeczpospolitą, szeroko omówiony został wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na branżę handlową. Autorami jednego z rozdziałów są Tomasz Henclewski, Natalia Świerkowska oraz Klaudia Mazurek.Wygrana w sprawie GetBack S.A.

13 04.2021

Sąd Okręgowy w Poznaniu nakazał zwrócić klientowi kancelarii pieniądze zainwestowane w obligacje GetBack. Kancelaria wykazała, że odpowiedzialność za szkodę ponosi Idea Bank S.A., który został zobowiązany do zwrotu. Sprawę prowadziła radca prawny Monika Radomska oraz adwokat Tomasz Henclewski.Sanacja Grupy FERAX Sp. z o. o. procesem prowadzącym do uzdrowienia przedsiębiorstw

20 01.2021

W obliczu trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 i kolejnymi, okresowo wprowadzanymi, zakazami handlu w centrach handlowych, Zarządy spółek FERAX sp. z o. o. oraz Wola sp. z o. o., przy wsparciu Kancelarii Henclewski & Wyjatek postanowiły złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, które pozwoli uzdrowić sytuację finansową obydwu spółek. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał zgodę […]Webinar dla członków Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych

22 10.2020

W bieżącym tygodniu adw. Tomasz Henclewski przeprowadził webinarium w zakresie stosowania przez najemców galerii handlowych klauzuli rebus sic stantibus. Szkolenie zostało przeprowadzone specjalnie dla członków Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych, w ramach stałej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Kancelarią. Podczas prezentacji omówione zostały aktualne doświadczenia Kancelarii oraz orzeczenia Sądów.Sukces Kancelarii w sporze z Galeriami Handlowymi

11 09.2020

Kancelaria uzyskała w imieniu Klienta – najemcy galerii handlowej – precedensowe postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia opartego o klauzulę rebus sic stantibus. Sąd Okręgowy udzielił zabezpieczenia najemcy poprzez ustalenie na czas trwania procesu stawki czynszu najmu w wysokości 25% dotychczasowej stawki czynszu. Orzeczenie to pokazuje, że najemcy nie są bez szans w sporach z wynajmującymi w związku z nadzwyczajną zmianą stosunków wywołanych przez COVID 19Kolejna publikacja dr. Karola Szadkowskiego

20 08.2020

Dr Karol Szadkowski jest autorem kolejnej publikacji dotyczącej kompleksowego omówienia instytucji hipoteki na wierzytelności hipotecznej. https://www.profinfo.pl/sklep/hipoteka-umowna-na-wierzytelnosci-hipotecznej-subintabulat-umowny,136101.htmlBrak porozumienia najemców galerii handlowych z wynajmujcymi

16 07.2020

Wobec braku porozumienia najemców galerii handlowych z wynajmującymi, Kancelaria, reprezentując jednego z najemców sieciowych, wstąpiła z pozwem do Sądu o ukształtowanie stosunku prawnego poprzez oznaczenie nowej stawki czynszu najmu, ewentualnie o rozwiązanie tej umowy. Pozew oparty jest o art. 3571 § 1 k.c. tj. klauzulę rebus sic stantibus.Bankowe tytuły egzekucyjne

22 04.2020

Bankowe tytuły egzekucyjne (BTE) wystawiane przez banki często obarczone były wadami. Wiele z nich można podważyć. Jeśli obecnie toczy się egzekucja na podstawie BTE lub tytuł taki został wystawiony, a obawiają się Państwo jego wykorzystania w przyszłości,  zachęcamy do kontaktu. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw zmierzających do unieważnienie BTE, wstrzymania egzekucji i uniemożliwienia wykorzystania BTE w przyszłości.

kontakt

Jeśli prowadzisz biznes i szukasz partnera w zakresie obsługi prawnej, skontaktuj się z nami.

kontakt:

+48 61 222 44 30
biuro@henclewskiwyjatek.pl

Adres

ul. Chwaliszewo 72/7
61-104 Poznań

Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą. Umów się na spotkanie.