Adw. Tomasz Henclewski wystąpił na Konferencji w Toruniu „Prawo autorskie wobec wyzwań współczesności” zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii, gdzie omówił praktyczne możliwości obrony przedsiębiorcy przed organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Read more

Już po raz III w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w dniach 18-19 marca 2013 r., odbyła się ogólnopolska konferencja dotycząca problematyki cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwa – Ataki Sieciowe 2013. W ramach konferencji adw. Wojciech Wyjatek wygłosił prelekcję pt. ’IP spoofing – teraźniejszość i przyszłość’. Więcej informacji na: http://www.atakisieciowe.umk.pl/

Read more

Adwokat Wojciech Wyjatek poprowadził szkolenie dla adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej na temat: „Nowe zasady postępowania dowodowego wg projektu nowelizacji do kodeksu postępowania karnego”. Wykład obejmował omówienie istotnych, planowanych zmian w kodeksie postępowania karnego w zakresie dotyczącym reguł postępowania dowodowego.

Read more
page  2  of  4